Resegaranti

Vi vill att du ska kunna lita på att komma fram tryggt och säkert när du reser med oss, men det kan hända att något går fel. Till exempel kan bussar gå sönder och förare bli sjuka. Om du drabbas av ett sådant missöde, vill vi göra rätt för oss. Därför har vi en Resegaranti.

Resegarantin gäller om du blir mer än 20 minuter försenad. Har du frågor om Resegarantin, kontakta vår Kundservice på 0771-55 30 00.

PDF Ladda ner blanketten för Resegaranti

Kompensation och ersättning
Du är berättigad till kompensation om du blivit försenad mer än 20 minuter, men ändå kunnat genomföra den resa du hade tänkt. Kompensationen motsvarar 50 procent av resans enkelbiljettspris, dock lägst 50 kr, och betalas ut i form av reskassa som även kan användas vid delbetalning av periodbiljett.

Du är berättigad till ersättning om du inte alls kunnat genomföra din resa. Ersättningen motsvarar resans enkelbiljettspris. Om du rest med en periodbiljett beräknar vi resans värde utifrån ett antagande om 36 resor/månad. Utöver ersättningen får du dessutom kompensation motsvarande 50 procent av resans enkelbiljettspris. Ersättning samt kompensation betalas ut i form av reskassa som även kan användas vid delbetalning av periodbiljett.

Resa med taxi eller bil
Om förseningar i busstrafiken eller brister i vår information gör att du riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till ditt resmål, kan du åka taxi istället. Taxin beställer du själv. Taxikvittot i original skickar du till oss tillsammans med ifylld Resegaranti, som kan hämtas hos Länstrafikens Kundservice eller laddas ner via länk ovan. Ersättningen uppgår till högst 400 kronor som sätts in på angivet kontonummer. Önskas beloppet som reskassa lägger vi på ytterligare 50kr.

Väljer du att ta privatbil istället för taxi ersätter vi dig enligt Skatteverkets norm för skattefri milersättning, dock högst med 400 kronor. Önskas beloppet som reskassa lägger vi på ytterligare 50kr.

När ska du göra dina anspråk?
Vi vill ha dina anspråk senast 14 dagar efter händelsen. Glöm inte att ange ditt kortnummer på blanketten.

Om du reser med tåg
Om du reser med Länstrafikens biljetter på tåg, likställs vår Resegaranti med tågoperatörens rese- eller restidsgaranti. Du skickar dina anspråk till oss och vi ombesörjer garantin. Villkoren kring kompensation och ersättning finns att läsa på respektive tågoperatörs webbplats.

Resegarantin gäller inte
Vår resegaranti gäller vid normala oväder, men inte vid oförutsedda händelser som vi inte kan råda över, s k force majeure. Vidare så gäller inte Resegarantin vid trafikolycka, strejk, blockad, myndighetsåtgärd eller liknande. Undantag från Resegarantin görs även vid förändringar i trafiken som Länstrafiken minst fyra dagar innan påbörjad resa har informerat om på webben, större hållplatser eller via lokalradion.

Ersättning utgår inte för förlorad inkomst eller andra förluster som t.ex brutna anslutningar vid resor utanför TiM, TiB trafiksystem, evenemangsbiljetter eller charterresa. Resegarantin gäller inte vid användande av förmånskort såsom ex. Företagskort eller Skolkort.

Publicerat den: 5 april 2016