Nyhetsbrev

Genom att registrera dina uppgifter samtycker du till att Länstrafiken Örebro sparar dina uppgifter i Länstrafiken Örebros kunddatabas. Länstrafiken Örebro behandlar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Länstrafiken Örebro kommer använda uppgifterna för att förbättra Länstrafiken Örebros service och tjänster och för att kunna skicka erbjudande och information till dig. Uppgifterna kan komma att användas av Länstrafiken Örebro och väl valda samarbetspartners för marknadsföring och statistik. Länstrafiken Örebro kan komma att samköra kunddatabasen mot andra register inom Länstrafiken Örebro, samt mot folkbokföringsregistret för adressuppdatering. Om personnummer saknas kompletteras därför detta.

Du har rätt att få information om, radera eller rätta de uppgifter som finns registrerade om dig. Kontakta oss 0771-55 30 00 om du inte vill ha fler utskick från oss.

Publicerat den: 13 mars 2015