Bokning av gruppresor i Örebro län

Här kan du få information och söka bokningar av gruppresor

I manualen hittar du all information som behövs för att boka en gruppresa för skolverksamhet. Tänk på att en gruppresa måste bokas senast 2 arbetsdagar innan önskad resdag och att resande måste ske inom tidsintervallen 8.30-14.30.  

Vid bokning av gruppresor är det obligatoriskt att fylla i följande fält:

·         Årskurs/Avdelning på Skola/Förskola

·         Skolområde: Sydost, Sydväst, Nordost, Nordväst, Tysslinge och Östernärke

Ovanstående fält är obligatoriska för att korrekt fakturering ska kunna ske.

 

 

 

 

Publicerat den: 17 februari 2016